Water besparen met Bamboi toiletpapier

February 12, 2024
Water besparen
gepubliceerd op  Bijgewerkt op  

Water besparen kan op veel manieren. Bij Bamboi bespaar je water met bamboe toiletpapier.

Waterbesparing is het zorgvuldig gebruik en behoud van de watervoorraad, met begrip voor de impact van het gebruik van de hoeveelheid en de kwaliteit van het water. Mede door de bevolkingsgroei zijn de watervoorraden over de hele wereld onder druk komen te staan. Verwaarlozing van al bestaande watervoorraden zoals waterreservoirs, meren en niet goed onderhouden van water oppervlakte systemen hebben bijgedragen aan dit probleem.

Water besparen is in elk deel van de wereld essentieel geworden, zelfs in regio’s waar genoeg water lijkt te zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Nederland. Hoewel we omringt zijn met water en zij symbool staat voor de scheepvaart en welvaart van ons land, heeft het kabinet recent nog besloten dat vóór 2035 het waterverbruik in Nederland moet zijn teruggebracht met maar liefst 20 procent. Vanwege het intensieve gebruik en de klimaatverandering is het ook hier noodzakelijk om te besparen op water.

Water is een essentieel goed voor alle levende organismen op aarde. Ook is water een behoefte voor verschillende activiteiten, van lokaal gebruik tot de landbouwindustrie. Waterbesparing begint bij jezelf, en is een noodzakelijke taak die uitgevoerd moet worden door iedereen in de maatschappij.

Er zijn verschillende manieren om uw steentje bij te dragen, bijvoorbeeld door waterbesparende producten te kopen, zoals een waterbesparing toilet of bamboe Bamboi toiletpapier. Hieronder wordt toegelicht waarom water besparen zo belangrijk is en hoe u zelf water kunt besparen in huis.

Water besparen

Hoe kan je water besparen?

Het besparen van water is nodig, want water is een van de belangrijkste en voornaamste levensbehoeften van de mens en alle andere levende organismen. Het is noodzakelijk om de verspilling van water te minimaliseren en er voor te zorgen dat er genoeg water is voor iedereen. Ook is waterbesparing nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Het gebruik van minder water geeft automatisch minder druk op waterzuiveringsinstallaties, die veel energie gebruiken om water te leveren. Het belang van waterbesparing kan daardoor niet genoeg worden benadrukt. Er zijn verschillende manieren om water te besparen. Verderop in dit artikel worden tips om water te besparen besproken, en enkele waterbesparende producten worden behandelt.

Waarom water besparen?

Hoewel de aarde voor maar liefst 71 procent uit water bestaat, is het toch noodzakelijk om water te besparen. 97 procent van al het water op de aarde is zout water, dat niet geschikt is om te drinken. Slechts drie procent van het water op aarde is zoet water, en slechts 0,5 procent is beschikbaar om te drinken. De overige 2,5 procent van het zoete water zit opgesloten in ijskappen, gletsjers, de atmosfeer, de bodem of onder het aardoppervlak. Veel van het water op aarde is ook te vervuild voor consumptie.

Door dat het aantal mensen dat rondloopt op de aarde groeit en er maar een klein percentage van het water op aarde geschikt is voor gebruik, moeten we bewust omgaan met ons waterverbruik en waar mogelijk (drinkbaar) water besparen.

In andere woorden, water besparen is niet een taak die is weggelegd voor wetenschappers, urban planners of wildlife managers. Het is een taak die we allemaal moeten volbrengen willen we de aarde behouden. Hieronder worden de voornaamste redenen om water te besparen genoemd.

Water besparen minimaliseert het effect van droogte en watertekorten

Alhoewel onze behoefte aan vers water bronnen altijd zal toenemen door de bevolkingsgroei en groei van de industrie, zal de voorraad water constant blijven. Hoewel water uiteindelijk terugkeert naar de aarde via de welbekende watercyclus, komt het niet altijd terug op dezelfde plek, of in dezelfde hoeveelheid en kwaliteit. Door de hoeveelheid water die we gebruiken te verminderen kunnen we ons beter beschermen tegen toekomstige droogte jaren.

Water besparen beschermt tegen stijgende kosten en politieke conflicten

Als we er niet in slagen water te besparen kan dat uiteindelijk leiden tot een gebrek aan voldoende water. Dit heeft mogelijk drastische gevolgen zoals stijgende kosten, verminderde voedselvoorraden, gezondheidsrisico’s en politieke conflicten.

Water besparen helpt om het milieu te beschermen

Het verminderen van ons watergebruik vermindert de energie die nodig is om te verwerken en leveren aan huizen, bedrijven, boerderijen en gemeenschappen. Dit helpt op zijn beurt om vervuiling te verminderen en brandstofbronnen te sparen.

Water besparen maakt water beschikbaar voor recreatieve doeleinden

Bij recreatieve doeleinden moet niet alleen worden gedacht aan zwembaden, spa’s en golfbanen. Veel van onze zoetwaterbronnen worden ook gebruikt om de omgeving een beetje mooier te maken: om bijvoorbeeld gazons, bomen, bloemen en moestuinen te besproeien, maar ook om auto’s te wassen en openbare fonteinen in parken te vullen. Als we er nu niet in slagen om water te besparen kan dat er voor zorgen dat er niet genoeg water is voor deze recreatieve doeleinden.

Water is essentieel voor het bouwen en behouden van publieke faciliteiten en diensten

Brandweerlieden, ziekenhuizen, tankstations, straatvegers, sportscholen en restaurants hebben allemaal grote hoeveelheden water nodig om diensten aan de samenleving te kunnen verlenen. Door ons waterverbruik nu te verminderen kunnen deze diensten in de toekomt nog steeds worden verleend.

Water besparen staat dus voor het minimaliseren van ons watergebruik en zorgvuldig omgaan met de voorraden die we hebben. Omdat elk levend organismen ter wereld afhankelijk is van water om in leven te blijven is het onze verantwoordelijkheid om meer over water besparen te leren en hoe we onszelf en de komende generaties kunnen helpen aan voldoende voorraden van deze levensbehoefte. Daarom volgen hier enkele tips om water te besparen. Deze eenvoudige tips voor waterbesparing in het dagelijks leven kunnen helpen bij het effectief bestrijden van watertekort.

Waarom water besparen

Water besparen in huis

Zoals al eerder benadrukt in dit artikel is waterbesparing van levensbelang en iets waar we als samenleving verantwoordelijk voor zijn. Geen overheid of instelling kan helpen water te besparen, tenzij we daar zelf ook een steentje aan bijdragen. Water besparing begint dus bij jezelf, door bijvoorbeeld water besparen in huis. Vermindering van het water verbruik vermindert de energie die nodig is om het te verwerken en te leveren aan huizen, bedrijven, boerderijen en gemeenschappen. Dit helpt op zijn beurt om vervuiling te verminderen en brandstofbronnen te sparen.

Door de verspilling van water tegen te gaan kunnen we de maatschappij in stand houden. Daarnaast is de bescherming van onze natuurlijke ecosystemen tegen verdere schade van cruciaal belang, vooral voor het voortbestaan van bijvoorbeeld bedreigde diersoorten. De grote pacific garbage patch is een goed voorbeeld van de slechtste kant van onze verspillende praktijken. Er zijn veel manieren om water in en rond uw huis te besparen. Enkele opties zijn bijvoorbeeld er op letten dat de keukenkraan niet lekt en deze dichtdraaien wanneer u die niet gebruikt. Dit geldt natuurlijk ook voor onder de douche en in de rest van het huis.

Een andere optie om water te besparen is een waterbesparend product kopen dat minder water verbruikt zonder dat je hoeft in te leveren op comfort. Voorbeelden van waterbesparende producten zijn bijvoorbeeld een waterbesparend toilet, douche of kraan. Het gebruik van bamboe toiletpapier ten opzichte van andere producten zoals recycled toilet papier, kan ook bijdragen aan water besparen.

Gerecycled toiletpapier wordt van oude papieren producten gemaakt zoals kassabonnen en verpakkingen. Het voordeel hiervan is dat oud papier een nieuw doel krijgt. Een groot nadeel van het recyclen van papier is dat er veel water en chemicaliën nodig zijn voor het reinigen van oud papier. Deze chemicaliën kunnen voor zowel de natuur als voor de gebruiker erg schadelijk zijn. Wanneer gerecycled papier in de grond of in het water terecht komt brengt dit schade toe aan het milieu.

Het papier van Bamboi toiletpapier is ongebleekt, vrij van toegevoegde chemicaliën en daardoor een 100% organisch product. Een organisch product is biologisch afbreekbaar. Dit betekent dat het kan vergaan in de natuur zonder deze te beschadigen met chemicaliën. Het gebruik van water om gerecycled papier te produceren verschilt per fabrikant, maar ligt tussen 2,5 tot 75 liter water per rol. Het waterverbruik om een rol Bamboi bamboe toilet papier te produceren ligt op 1,75 liter per rol. Hieruit kan worden geconcludeerd dat bamboe toiletpapier helpt bij water besparen. In dit artikel gaan we dieper in op het productieproces van Bamboi bamboe toiletpapier.

Heeft bamboe veel water nodig?

De hoeveelheid water die een bamboe plant nodig heeft, is afhankelijk van zijn omgeving en voor welke doeleinden zij wordt gebruikt. Over het algemeen heeft buiten bamboe minder water nodig dan binnen bamboe. Waar bij in het geval van buiten bamboe de natuur een groot handje meehelpt bij het water reguleringssysteem, heeft binnen bamboe logischerwijs meer aandacht nodig. Binnen bamboe heeft veel water nodig en moet om de dag water worden gegeven, anders zullen de bamboe bladeren verdorren. Belangrijk is wel om te weten dat de bladeren in de winter altijd worden afgestoten, dit is een natuurlijk proces ter voorbereiding van het winterseizoen. Bamboe verzorging hangt dus af van de locatie van de plant.

Waterbesparing vereist vooruitdenken en inspanning, maar alle kleine beetjes helpen. Denk niet dat wat u doet er niet toe doet. We kunnen allemaal veranderingen aanbrengen in onze levensstijl om ons waterverbruik te verminderen. De truc is alleen om van waterbesparing een manier van leven te maken - niet alleen iets waar we af en toe aan denken. Een eerste stap in de goede richting is bijvoorbeeld gebruik maken van waterbesparende producten. Een oplossing hiervoor is Bamboi bamboe toiletpapier gebruiken. Bestel onze wc rollen op de website in onze webshop! Of lees meer over ons wc papier abonnement.

Heeft bamboe veel water nodig
gepubliceerd op  Bijgewerkt op