Dit zijn de algemene voorwaarden van Bamboi®. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten. Lees de algemene voorwaarden goed door voordat u van onze website gebruik maakt. Door onze website te bezoeken of iets te kopen neemt u deel aan deze overeenkomst.

Bij onduidelijkheden of vragen, kunt u contact opnemen via info@bamboi.nl. U kunt ons ook bereiken op de telefoonnummers 0031631076994 of 0031640153765 en op Facebook en Instagram op: BamboiNL.
Het adres van Bamboi is van Boetzelaerstraat 60, 1051EB Amsterdam met KvK-nummer: 87153653.

Alle nieuwe toevoegingen aan de huidige website vallen ook onder de algemene voorwaarden. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Onze producten en diensten zijn uitsluitend online beschikbaar. Deze producten en diensten kunnen een beperkte voorraad hebben en kunnen alleen worden geretourneerd volgends ons retourbeleid.

Wij hebben ons best gedaan om onze producten zo nauwkeurig mogelijk online weer te geven. Wij kunnen niet garant staan hoe dit op uw computerscherm overkomt.

Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van producten tot geografische regio te beperken en de hoeveelheid van producten te beperken. Zonder voorafgaande kennisgeving kunnen prijzen en beschrijvingen van producten op elk moment gewijzigd worden. Ook behouden wij ons het recht voor da teen een product elk moment beëindigd kan worden.

Artikel 2 – Accountgegevens

Om een product te bestellen moet u hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief e-mailadres en betaalgegevens, bij te houden, zodat wij uew aankopen kunnen voltooien en contact kunnen opnemen. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen

De prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. De prijzen van onze producten kunnen ten alle tijd en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. U betaalt via onze online betaalservice; Payvision verzorgt deze betaalservice.
De verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 4 – Leveringen (Service)

We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Service (waaronder Leveringen vallen) te wijzigen of beëindigen. Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Sendcloud verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour

Om hygienische redenen kan een product, wat afgeleverd is, niet teruggestuurd worden. Het kan dat een pakket schade heeft opgelopen. In dit geval stelt u ons binnen 3 dagen na levering hiervan op de hoogte via info@bamboi.nl. Een medewerker zal de verschillende opties met u doorbespreken zodat er naar een goede uitkomst voor beide partijen uitkomt. De kosten van de retournering vergoeden wij tot een maximum van €7,25 .

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen (het product moet nog verzegeld zijn). Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@bamboi.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug en willen wij u er wel op wijzen dat wij de kosten van de terugzending niet dragen. De kosten van de retournering vergoeden wij niet omdat wij het gratis verzenden. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Uw recht op schadevergoeding zal maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Annuleringsbeleid abonnement

Alle door ons beschikbaar gestelde abonnementen zijn ten alle tijden wijzig- en annuleerbaar nadat de eerste betaling is gedaan door de klant. Vanaf dat moment kan de klant een abonnement vrij opzeggen of aanpassen. 

Artikel 8 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 10 – Opmerking- en Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@bamboi.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, verzoeken wij u om zelf nog een keer contact met ons op te nemen. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 11 – Geschillenregeling en bevoegde rechtbank

  1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.
  2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr