Ondernemen met een doel: bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

May 14, 2024
Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Published on  Updated on  

In een wereld die steeds bewuster wordt van de impact van menselijke activiteiten op het milieu en de samenleving, is duurzaamheid een sleutelbegrip geworden. Bedrijven over de hele wereld streven ernaar om bij te dragen aan een betere toekomst door zich te richten op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, ook wel Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze 17 SDG's, georganiseerd door maatschappelijke organisaties onder een een centraal bureau, vormen een gezamenlijke routekaart om tegen 2030 een meer duurzame en rechtvaardige wereld te creëren. In dit artikel gaan we dieper in op hoe je kan bijdragen aan deze doelen, met speciale aandacht voor Bamboi, ons eco-bamboe toiletpapier merk dat zich inzet voor duurzaamheid.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn een universele oproep tot actie om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen vrede en welvaart kunnen genieten. Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, vastgesteld door de Verenigde Naties, bieden een raamwerk voor wereldwijde samenwerking om de meest urgente uitdagingen van onze tijd aan te pakken.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn een universele oproep tot actie om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen vrede en welvaart kunnen genieten. Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, vastgesteld door de Verenigde Naties, bieden een raamwerk voor wereldwijde samenwerking om de meest urgente uitdagingen van onze tijd aan te pakken.

Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen precies? Wat is een SDG? Wat zijn SDG's? Hier volgt een SDG uitleg. De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn een reeks ambitieuze doelstellingen gericht op het aanpakken van wereldwijde uitdagingen met wereldwijde duurzaamheidsdoelen, waaronder armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieubescherming, vrede en rechtvaardigheid. In totaal zijn er 17 SDG's. Deze doelen zijn van toepassing op alle landen, ongeacht hun ontwikkelingsniveau, en erkennen de onderlinge verbondenheid van sociale, economische en milieukwesties.

Het is belangrijk om het belang van SDG's te begrijpen en hun impact op zowel mondiale als lokale schaal te erkennen. Door deze doelen centraal te stellen in onze inspanningen, kunnen we een duurzamere toekomst voor alle mensen en de planeet bevorderen. 

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen gaan dus niet alleen over de planeet maar ook over de mensen. We moeten streven naar een duurzame wereld en gelijke kansen en leefomstandigheden omdat dit iedereen aangaat. Bijvoorbeeld in Europese landen krijgen vrouwen evenveel rechten als mannen, maar als je kijkt naar de rest van de wereld dan is dit lang niet overal normaal. Hierin spelen de Nederlandse overheid en buitenlandse zaken ook een rol.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Het belang van de duurzame ontwikkelingsdoelen

De SDG's zijn van vitaal belang voor het stimuleren van duurzaamheid in het dagelijks leven en het bevorderen van eco-bewust handelen. Ze benadrukken het belang van het maken van duurzame keuzes en het ondersteunen van milieuvriendelijke initiatieven, zowel op individueel als op institutioneel niveau.

Het bereiken van de SDG's heeft een enorme impact op de wereldwijde samenleving en het milieu. Door te investeren in duurzame ontwikkeling kunnen we armoede verminderen, gelijkheid bevorderen, de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, de gezondheidszorg versterken, de toegang tot schoon water en sanitair vergroten, duurzame steden en gemeenschappen opbouwen, verantwoorde consumptie en productie stimuleren, klimaatactie ondernemen en het leven onder water en op het land beschermen. 


Om deze doelen te bereiken, moeten we ons bewust zijn van de impact van onze acties en streven naar duurzame oplossingen in alle aspecten van ons leven en werk. Vooral als bedrijf is het belangrijk om bewuste keuzes te maken en daarmee bij te dragen aan duurzame economische groei.

het belang van duurzame ontwikkelingsdoelen

Hoe kan jij bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen?

De rol van SDG's in het dagelijkse leven. Als individu kun je bijdragen aan de SDG's door duurzaamheid te integreren in je dagelijks leven. Dit omvat het maken van bewuste keuzes op het gebied van duurzame landbouw, voeding, mobiliteit, energieverbruik, afvalbeheer en meer. Door eco-bewust te handelen en te streven naar duurzame oplossingen, kun je een positieve impact hebben op het milieu en de samenleving.

Hier zijn enkele praktische stappen die je kunt nemen om bij te dragen aan de SDG's:

  1. Verminder je ecologische voetafdruk door energie te besparen, water te besparen en afval te verminderen.
  2. Maak gebruik van duurzame vervoerswijzen, zoals fietsen, carpoolen of het openbaar vervoer.
  3. Kies voor producten met een milieuvriendelijk keurmerk en vermijd overmatig verpakkingsmateriaal.
  4. Ondersteun lokale gemeenschappen en eerlijke handel door lokaal geproduceerde goederen te kopen.
  5. Informeer jezelf over duurzaamheid en de SDG's, en deel je kennis met anderen om bewustwording te vergroten.

Door deze acties te ondernemen, draag je bij aan de verwezenlijking van de SDGs en werk je mee aan een duurzamere toekomst voor iedereen.

bijdragen aan sdg's

De SDG's die bij Bamboi centraal staan

Bij Bamboi staat duurzaamheid centraal in alles wat we doen. Ons eco-bamboe toiletpapier merk is opgericht mede met als doel bij te dragen aan verschillende SDG's, waaronder:
  1. SDG 6: Schoon water en sanitaire voorzieningen - We streven naar duurzaam watergebruik en bieden milieuvriendelijke alternatieven voor traditioneel toiletpapier.
  2. SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie - Ons bamboe toiletpapier wordt geproduceerd met duurzame materialen en processen, met minimale impact op het milieu.
  3. SDG 13: Klimaatactie - Bamboe is een snel hernieuwbare hulpbron die minder water verbruikt en minder CO2 uitstoot dan traditionele houtpulp.

Door onze activiteiten af te stemmen op deze SDG's, streven we ernaar om positieve verandering teweeg te brengen en een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld.
In het kort, ondernemen met een doel betekent bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en streven naar een betere toekomst voor iedereen. Door bewuste keuzes te maken en duurzame initiatieven te ondersteunen, kunnen we samen bouwen aan een wereld die rechtvaardig, inclusief en veerkrachtig is. Shop Bamboi toiletpapier in de webshop! 


*Let op: Dit artikel bevat slechts een introductie tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en de rol van bedrijven bij het bevorderen van duurzaamheid. Voor meer informatie en mogelijkheden om bij te dragen, raadpleeg de officiële websiteSDGs Nederland.

Published on  Updated on